Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΧΟΛΗΣ


Η βιβλιοδεσία των βιβλίων γίνεται από τον ίδιο τον συγγραφέα Χριστόδουλο Παπαστεφάνου


Ιεροψάλτες απόφοιτοι της Σχολής


Ο Αρχιεπίσκοπος με τους σπουδαστές της Σχολής


Εκπρόσωπος των αποφοίτων της Σχολής εκφωνεί λόγο κατά τη διάρκεια της Τελετής Αποφοίτησης


Τα Μαθήματα της Σχολής παρακολουθούν άτομα κάθε ηλικίας


Μεγάλη χορωδία Ανδρών και Γυναικών ψάλλει τα Εγκώμια στην εκκλησία του Αγίου Βασιλείου Στροβόλου, με χοράρχη τον Διευθυντή της Σχολής και Πρωτοψάλτη 
του Ναού Χριστόδουλο Παπαστεφάνου


Ο συγγραφέας των βιβλίων εν ώρα εργασίας


Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος ο Α δίνει ευχές και συμβουλές στους απόφοιτους της Σχολής


Ο Μακαριότατος απονέμει τα πτυχία στους Απόφοιτους


Ο συγγραφέας Χριστόδουλος Παπαστεφάνου και Διευθυντής της Σχολής δίνει μεγάλη σημασία τόσο στο περιεχόμενο των βιβλίων όσο και στην εξωτερική εμφάνιση κάθε βιβλίου ξεχωριστά


Πλήθος κόσμου παρακολουθεί την Τελετή Αποφοίτησης μαζί με τον Μακαριότατο


Απόφοιτος της Σχολής σε αναμνηστική φωτογραφία με τον Αρχιεπίσκοπο 
και τον Διευθυντή της Σχολής


Ο Αρχιεπίσκοπος με τους σπουδαστές της Σχολής

ΜΟΥΣΙΚΑ CDs ΣΧΟΛΗΣ

Περιέχει ύμνους από το εκδοθέν βιβλίο ‘‘Αγιορείτικοι Αντίλαλοι’’ που ψάλλονται όπως ψάλλονται στο Άγιο Όρος και στα διάφορα Μοναστήρια Κύπρου και Ελλάδος.

Περιέχει ύμνους που αναφέρονται στην εμφάνιση του Χριστού στους μαθητές του μετά την Ανάσταση του οι οποίοι ψάλλονται τις Κυριακές πριν από τη Δοξολογία, με τον τίτλο ‘‘Εωθινά Εξαποστειλάρια και                                                   Αναστάσιμα Εωθινά 
                                                Ιδιόμελα’’ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

1.   Αγιορείτικοι Αντίλαλοι:

Εκδόθηκε το 1991.

Είναι βιβλιοδετημένο με σκληρό εξώφυλλο, με επίχρυσα γράμματα, και σε χρώμα μαύρο.
Περιέχει ύμνους που ψάλλονται κυρίως στις Αγρυπνίες ή αντί κοινωνικού στη Λειτουργία.  
Οι Ύμνοι ψάλλονται με τον τρόπο που ψάλλονται, στα διάφορα μονα-στηρια του Αγίου Όρους, με πολλή γλυκύτητα. Είναι μοναδικό βιβλίο στο είδος του.
Αποτελείται από 353 σελίδες.
Είναι βιβλίο ευανάγνωστο (μεγάλα γράμματα και μουσικούς χαρακτήρες).
Περιλαμβάνει Ευρετήριο των ύμνων και δύο μόνιμους σελιδοδείκτες  για το κάθε βιβλίο.
Οι τρεις πλευρές του είναι βαμμένες σε κόκκινο Βυζαντινό χρώμα.
Πωλείται μόνο από τη Σχολή και τον συγγραφέα των βιβλίων Χριστόδουλο Παπαστεφάνου. Δεν διατίθενται σε κανένα βιβλιοπωλείο.
Χονδρική τιμή €25. (Εκτός Κύπρου χρεώνονται ταχυδρομικά αποστολής των βιβλίων).


2. «Μουσικόν Λειτουργικόν Απάνθισμα».


Εκδόθηκε το 2004.
Είναι βιβλιοδετημένο με σκληρό χαρτί με επίχρυσα γράμματα και σε χρώμα κόκκινο.
Περιέχει όλους τους ύμνους της Λειτουργίας για ένα χρόνο. Από την Δοξολογία μέχρι το τέλος της Λειτουργίας δεν χρησι-μοποιείται άλλο βιβλίο.
Αποτελείται από 780 σελίδες. Είναι βιβλίο χωρίς λάθη και ευα-νάγνωστο. (Μεγάλα γράμματα και μουσικοί χαρακτήρες). 
Είναι μετά βεβαιότητας, το πιο συμπληρωμένο βιβλίο, με ταξι-νόμηση και Τυπική Διάταξη που καθιστούν το βιβλίο εύκολο στη χρήση του και ξεχωριστό στο είδος του.
Περιλαμβάνει Ευρετήριο των ύμνων και δύο μόνιμους σελιδοδείκτες για το κάθε βιβλίο.
Οι τρείς πλευρές του είναι βαμμένες σε κόκκινο Βυζαντινό χρώμα.
Πωλείται μόνο από τη Σχολή και τον συγγραφέα των βιβλίων Χριστόδουλο Παπαστεφάνου. Δεν διατίθενται σε κανένα Βιβλιοπωλείο.
Χονδρική τιμή του βιβλίου €40.


(Εκτός Κύπρου χρεώνονται ταχυδρομικά αποστολής των βιβλίων).
3. Αυτόμελα.

                   
Εκδόθηκε το 2006.
Είναι βιβλιοδετημένο με σκληρό χαρτί και επίχρυσα γράμματα, σε κόκκινο χρώμα.
Περιέχει όλα τα Αυτόμελα. (Πρότυπα που βάσει της μελωδίας των ψάλλονται τα Προσόμοια). Περιλαμβάνει επίσης τα Αναστάσιμα Εωθινά Ιδιόμελα με τα Εξαποστειλάρια και Θεοτοκία των, όλα με μουσικούς χαρακτήρες.
Αποτελείται από 480 σελίδες. Είναι βιβλίο χωρίς λάθη και ευανάγνωστο. (Μεγάλα γράμματα και μουσικοί χαρακτήρες). Ίσως να είναι το πιο συμπληρωμένο βιβλίο που εκδόθηκε στο είδος του.
Περιλαμβάνει Ευρετήριο των ύμνων και δύο μόνιμους σελιδοδείκτες, για κάθε βιβλίο.
Οι τρείς πλευρές του είναι βαμμένες με κόκκινο βυζαντινό χρώμα.
Πωλείται μόνο από την Σχολή και τον συγγραφέα των βιβλίων Χριστόδουλο Παπαστεφάνου. Δεν διατίθενται σε βιβλιοπωλεία.
Χονδρική τιμή €25 για την Κύπρο.
(Εκτός Κύπρου χρεώνονται ταχυδρομικά αποστολής των βιβλίων.
4. Μυστήρια Βαπτίσματος, Γάμου και Νεκρώσιμου Ακολουθίας.

Εκδόθηκε  το 2009.
Είναι βιβλιοδετημένο με σκληρό χαρτί, με επίχρυσα γράμματα και σε μαύρο χρώμα.
Αποτελείται από 200 σελίδες. Είναι βιβλίο χωρίς λάθη, ευανά-γνωστο, (μεγάλα γράμματα και μουσικούς χαρακτήρες).
Περιλαμβάνει Ευρετήριο των ύμνων και δύο μόνιμους σελιδοδείκτες σε κάθε βιβλίο.
Οι τρεις πλευρές του είναι βαμμένες κόκκινο βυζαντινό χρώμα.
Πωλείται μόνο από την Σχολή και τον συγγραφέα των βιβλίων Χριστόδουλο Παπαστεφάνου. Δεν διατίθενται τα βιβλία σε κανένα βιβλιοπωλείο.
Χονδρική τιμή €20 για την Κύπρο.
(Εκτός Κύπρου χρεώνονται ταχυδρομικά αποστολής του βιβλίου).

5. «Καταβασίαι»

Εκδόθηκε το 2011.
Είναι βιβλιοδετημένο με σκληρό χαρτί και επίχρυσα γράμματα σε κόκκινο  και μαύρο χρώμα.
Περιέχει όλες τις Καταβασίες του έτους. Επίσης περιέχει με μουσικούς χαρακτήρες, όλα τα μεγαλυνάρια των Δεσποτικών και Θεομητορικών Εορτών, στο τέλος των Καταβασιών.
Αποτελείται από 578 σελίδες. Είναι βιβλίο χωρίς λάθη και ευανάγνωστο. (Μεγάλα τα γράμματα και οι μουσικοί χαρακτήρες).
Θεωρείται το πιο συμπληρωμένο βιβλίο, με σωστή ταξινόμηση και Τυπική Διάταξη, που καθιστούν το βιβλίο πολύ εύκολο στη χρήση του.
Περιλαμβάνει Ευρετήριο των ύμνων και δύο μόνιμους σελιδοδείκτες για κάθε βιβλίο.
Οι τρεις πλευρές του είναι βαμμένες σε κόκκινο Βυζαντινό χρώμα.
Πωλείται μόνο από την Σχολή και τον συγγραφέα των βιβλίων Χριστόδουλο Παπαστεφάνου. Δεν διατίθενται τα βιβλία σε κανένα βιβλιοπωλείο.
Χονδρική τιμή €30 για την Κύπρο.
(Εκτός Κύπρου χρεώνονται τα ταχυδρομικά αποστολής των βιβλίων).
6. «Ιεροψαλτικόν πηδάλιον»

Εκδόθηκε το 2012.
Είναι βιβλιοδετημένο με σκληρό χαρτί και επίχρυσα γράμματα, σε δύο χρώματα, μαύρο και κόκκινο.
Το βιβλίο αναφέρεται σε 527 θέματα Τυπικής Διάταξης, που συνήθως απασχολούν  τους Ιεροψάλτες, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και απαντά  σε 442 ερωτήσεις, που βρίσκον-ται στο τέλος του βιβλίου.
Όλα τα Θέματα στο βιβλίο ακολουθούν αλφαβητική σειρά, κατά τρόπο που διευκολύνει την ανεύρεση των.
Εκτός της Τυπικής Διάταξης όλων των Ακολουθιών που υπάρχουν στο βιβλίο, υπάρχουν πάρα πολλές γνώσεις που πρέπει κάθε Ιεροψάλτης να γνωρίζει. Πολλές γνώσεις είναι απαραίτητες και σε κάθε Χριστιανό.
Είναι πολύ χρήσιμο βοήθημα για έμπειρους Ιεροψάλτες, αλλά αποτελεί απαραίτητο βοήθημα κυρίως στους πρωτοδιοριζόμε-νους Ιεροψάλτες και στους σπουδαστές των Σχολών βυζαντινής Μουσικής.
Αποτελείται από 691 σελίδες.
Είναι βιβλίο χωρίς λάθη και ευανάγνωστο.
Περιλαμβάνει Ευρετήριο των Θεμάτων και δύο μόνιμους σελιδο-δείκτες για το κάθε βιβλίο.
Οι τρεις πλευρές του είναι βαμμένες με κόκκινο Βυζαντινό χρώμα.
Πωλείται μόνο από τη Σχολή και τον συγγραφέα των βιβλίων Χριστόδουλο Παπαστεφάνου. Δεν διατίθενται τα βιβλία σε κανένα βιβλιοπωλείο.
Χονδρική τιμή €30 για την Κύπρο.
(Εκτός Κύπρου χρεώνονται ταχυδρομικά αποστολής του βιβλίου). 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ


  • «Αγιορείτικοι Αντίλαλοι» (1991) Σελ.352     €25
  • «Μουσικόν Λειτουργικόν Απάνθισμα» (2004) Σελ.780   €40
  •  «Αυτόμελα» (2006) Σελ.480  €25
  • Τα μυστήρια του Γάμου, Βαπτίσματος και  «Νεκρώσιμου Ακολουθίας» (2009) Σελ.200  €20
  • «Καταβασίαι» (2011) Σελ.578   €30
  • «Ιεροψαλτικόν Πηδάλιον»  (2012) Σελ.691  €30

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ


Έτος Α΄ 
 1). Εκμάθηση των χαρακτήρων ποσότητος και ποιότητος της Βυζαντινής Μουσικής σε δέκα έξι μαθήματα.
 2). Εισαγωγή στο βιβλίο «Αγιορείτικοι Αντίλαλοι».
α)  Εκπαίδευση στην εκμάθηση των χαρακτήρων.
β)  Παραλλαγή  και μέλος.
γ)   Κλίμακες.
δ)  Μαρτυρίες ήχων.
ε)   Μαρτυρίες φθόγγων.
στ) Θεωρίας περί καταλήξεων των ήχων.
ζ)   Ορθή γνώση του συνεχούς ελαφρού, εγχρόνου αντικενώματος, γοργού,  διγόργου και τριγόργου.
η)  Εκμάθηση των μέτρων.
θ)  Εκμάθηση των σύνθετων χαρακτήρων, υπερβατών αναβάσεων και   καταβάσεων.
ι)   Δεσπόζοντες φθόγγοι.
κ)  Εμμελής απαγγελία.
λ)  Τρόπος διαβάσματος Αναγνωσμάτων  (Προφητείες),
Προοιμιακού, Eξάψαλμου, Τρισάγιου, κ.α.).
μ)  Καταλήξεις ήχων.
ν)  Διαφορές χρόνου και Ρυθμού.
ξ)  Απαγγελία Αποστόλων.

3). Εισαγωγή στο βιβλίο «Πηδάλιον του Ιεροψάλτου», για απόκτηση γνώσεων Τυπικής Διάταξης και άλλων γνώσεων που πρέπει να γνωρίζει ο Ιεροψάλτης.

4. Ασκήσεις Ορθοφωνίας.

Έτος Β΄
 1) Εισαγωγή στο βιβλίο «Μουσικόν Λειτουργικόν Απάνθισμα».

Σκοπός: 

α)  Η εμπέδωση των ήχων.
β)  Η εκμάθηση του Στιχηραρικού και Παπαδικού ύφους ( Άξιον εστίν και Χερουβικά).
γ)  Τα Λειτουργικά των οκτώ ήχων.
δ)  Ψαλμούς και Πολυελαίους (αργά ).
ε)  Τυπική διάταξη της Λειτουργίας του Αγίου Χρυσοστόμου και Μεγάλου Βασιλείου.
στ) Μεγαλυνάρια Δεσποτικών και θεομητορικών εορτών.
ζ)  Θεωρία Βυζαντινής Μουσικής. (Διαφορές των κλιμάκων, Ιδιώματα κλιμάκων, φθορές, χρόες, παραχορδές).
2)  Εισαγωγή στον βιβλίο «Αναστασιματάριον», Ιωάννου του Πρωτοψάλτη, για εκμάθηση και εμπέδωση των Αναστάσιμων ήχων, σε Ειρμολογικό  (σύντομα) και Στιχηραρικό ύφος. (αργά).
3)  Εμπέδωση απαγγελίας Αποστόλων, και του «Άσπιλε αμόλυντε…» του Aποδείπνου.
4) Συνέχεια στο βιβλίο «Πηδάλιον του Ιεροψάλτου», για απόκτηση γνώσεων Τυπικής Διάταξης του Εσπερινού και Όρθρου.
5) Ασκήσεις Ορθοφωνίας.

Έτος Γ΄
1.    Εισαγωγή στο βιβλίο «Αυτόμελα».
Σκοπός:
Η εκμάθηση των Αυτομέλων ύμνων, δηλαδή των προτύπων ύμνων που βάσει της μελωδίας των ψάλλονται τα Προσόμοια.

2.    Εισαγωγή στο βιβλίο «Καταβασίαι».

Σκοπός:

Η εκμάθηση των Καταβασιών που ψάλλονται καθ’ όλο το έτος στους όρθρους.
 3).  Εισαγωγή στο βιβλίο «Μυστήρια του Βαπτίσματος, Γάμου και Νεκρώσιμου  Ακολουθίας».
     4).  Επανάληψη Εωθινών Δοξαστικών και των Χερουβικών.
     5).  Εκμάθηση Προσομοίων με βάσει της μελωδίας των Αυτομέλων, με πρακτική εξάσκηση τους ύμνους των Μηναίων (χωρίς μουσικούς χαρακτήρες).
     6).  Ασκήσεις ορθοφωνίας. (Ειδικές ασκήσεις για την ορθή εκτέλεση των μουσικών θέσεων της Βυζαντινής μουσικής).
     7). Συνέχεια στο βιβλίο «Πηδάλιον του Ιεροψάλτου», για απόκτηση γνώσεων Τυπικής Διάταξης της Λειτουργίας και άλλων Ακολουθιών της Εκκλησίας
.
 Έτος Δ΄
1).  Ασκήσεις ορθοφωνίας. (Συνέχεια ειδικών ασκήσεων για την ορθή εκτέλεση των μουσικών θέσεων της Βυζαντινής μουσικής).
2).  Αργές Δοξολογίες και Πολυέλαιοι από το «Μουσικόν Πανδέκτη», Αρ.2, εκδόσεις Ζωής. 
3).  Προκείμενα και Κοινωνικά από το βιβλίο «Μουσικόν Πανδέκτη», Αρ.1 εκδόσεις Ζωής.
4).  Παρακλήσεις της Θεοτόκου και τον Ακάθιστο ύμνο από το βιβλίο «Μουσικόν Πανδέκτη»,  Αρ 3 εκδόσεις Ζωής.
 5). Συνέχεια στο βιβλίο «Πηδάλιον του Ιεροψάλτου», για απόκτηση γνώσεων Τυπικής Διάταξης της Λειτουργίας και άλλων Ακολουθιών της Εκκλησίας.


Έτος Ε΄
1)   Εκμάθηση Δοξαστικών από το βιβλίο «Μουσικόν Πανδέκτη», Αρ 5 εκδόσεις Ζωής.
2)   Εφαρμογή των καταλήξεων και μουσικών θέσεων των ήχων όταν ψάλλουμε Δοξαστικά από τα Μηναία, χωρίς μουσικούς χαρακτήρες. (Πρακτικά).
3)  Συνέχεια στο βιβλίο «Πηδάλιον του Ιεροψάλτου», για εμπέδωση των γνώσεων  της Τυπικής Διάταξης της Λειτουργίας και άλλων Ακολουθιών της Εκκλησίας. (Επανάληψη των Κυριοτέρων Θεμάτων).
4)   Προετοιμασία για τελικές εξετάσεις «Πτυχίου Ιεροψάλτου».
(Γίνεται με εκμάθηση των απαντήσεων σε ερωτήσεις επί της Τυπικής Διάταξης και Θεωρίας, που δίδονται γραπτώς στους σπουδαστές και απαντώνται με τη βοήθεια του δασκάλου.
5)  Γραπτές εξετάσεις Θεωρίας και Τυπικής Διάταξης.
6)  Πρακτική εξάσκηση Τυπικής Διάταξης Εσπερινού, Όρθρου και Λειτουργίας με τα ανάλογα εκκλησιαστικά βιβλία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ.
Στο πτυχίο Ιεροψάλτη θα υπάρχουν βαθμοί για την
    α). Μουσική εκτέλεση.
    β). Τυπική Διάταξη.
    γ). Θεωρία Βυζαντινής Μουσικής.
    δ). Μουσική Εκτέλεση Αυτομέλων, Προσομοίων, Εμμελούς απαγγελίας και  Αναγνωσμάτων.

Τα έτη φοιτήσεως μπορούν να ελαττωθούν από πέντε σε τέσσερα ή και τρία ακόμη έτη, ανάλογα με τις ώρες φοιτήσεως και την μελέτη, που γίνεται από τον σπουδαστή.
Η πιο πάνω ύλη των πέντε ετών καλύπτεται με την παρακολούθηση δύο  μαθημάτων την βδομάδα. (Οκτώ μαθήματα τον μήνα)

Με τρία μαθήματα την βδομάδα καλύπτεται η ύλη σε τέσσερα έτη.
 Με τέσσερα μαθήματα την βδομάδα και με πολλή μελέτη,  καλύπτεται η ύλη σε τρία έτη.

ΓΕΝΙΚΑ
α) Τα έτη φοίτησης εξαρτώνται από τις ώρες φοίτησης και από την μελέτη που θα γίνεται από τον σπουδαστή.
β) Ο σπουδαστής καλύπτοντας την ύλη του ενός έτους, προχωρεί στην ύλη του επομένου έτους, χωρίς καθυστέρηση ή περιορισμούς από την Σχολή. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να κερδίσει έτος.
γ) Οι σπουδαστές μπορούν να ψάλλουν μικρούς ύμνους από το πρώτο έτος, αλλά για να μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα ιεροψάλτη πρέπει να  αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, που αναφέρονται στα πιο πάνω έτη φοίτησης.
δ) Η Σχολή εξέδωσε διάφορα εκλεκτά μουσικά βιβλία, που βοηθούν τους σπουδαστές στην εύκολη εκμάθηση της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής. 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΟ Πρωτοψάλτης Χριστόδουλος Παπαστεφάνου γεννήθηκε  το 1946 στο χωριό Αναβαργός της Επαρχίας Πάφου.


Είναι νυμφευμένος και έχει τέσσερα παιδιά. Τα παιδικά του χρόνια έζησε στο χωρίο Λυσός της ιδίας Επαρχίας, όπου ο πατέρας του ήταν Ιερέας.

Τους πρώτους ύμνους έψαλλε στην Εκκλησία σε ηλικία εννέα ετών, βοηθώντας τον πατέρα του.

Τα πρώτα μαθήματα Βυζαντινής Μουσικής παρακολούθησε στη πρώτη τάξη του Γυμνασίου, στη Μητρόπολη της Πάφου. Αργότερα συνέχισε τα μαθήματα της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής στον Άρχοντα Πρωτοψάλτη μακαριστό Θεόδουλο Καλλίνικο και στο Εθνικό Ωδείο Κύπρου, όπου έτυχε και τα ανάλογα πτυχία Ιεροψάλτη.

Διετέλεσε για τριάντα τρία χρόνια πρωτοψάλτης του ιερού ναού Αγίου Βασιλείου στο  Στρόβολο  (1975-2008). Από το 2008 εκτελεί καθήκοντα Πρωτοψάλτη στο ιερό ναό Αγίου Σπυρίδωνα στο Συνοικισμό 2, στο Στρόβολο.

Η αγάπη του στη Βυζαντινή Μουσική ήταν τόσο μεγάλη που άρχισε να μελετά σε βάθος  την μουσική αυτή, (Ιστορία, Θεωρία, Ορθογραφία, Μουσική εκτέλεση), αλλά και την εφαρμογή της ως μουσική, στη Τυπική Διάταξη των Ακολουθιών της Εκκλησίας.

Από το 1975 άρχισε να διδάσκει βυζαντινή Μουσική δημιουργώντας με έγκριση και τις ευλογίες της Iεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου την Σχολή Βυζαντινής Μουσικής·  «Ο Μέγας Βασίλειος».

Σε  τελετές αποφοίτησης σπουδαστών της Σχολής υπάρχει πάντοτε η επίσημη εκπροσώπηση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής.

Η Σχολή ξεχωρίζει για τους μουσικά καταρτισμένους αποφοίτους της.
Απόφοιτοι της Σχολής είναι διορισμένοι Ιεροψάλτες σε διάφορους ναούς της Λευκωσίας ή βοηθοί στα διάφορα αναλόγια ιερών ναών. Έχουν διδαχθεί  την Βυζαντινή Μουσική Ιερείς, μοναχοί, μοναχές, Ιεροψάλτες και άλλοι φιλόμουσοι Χριστιανοί.

Η Σχολή για την διατήρηση και εξάπλωση της Πατροπαράδοτης Εκκλησιαστικής Βυζαντινής Μουσικής, αλλά και για τον καλύτερο καταρτισμό των σπουδαστών και άλλων Ιεροψαλτών έχει εκδώσει τα ακόλουθα βιβλία, τα οποία διδάσκονται στη Σχολή, αποτελούν δε απαραίτητα βοηθήματα σε πολλούς συναδέλφους Ιεροψάλτες.

1.Αγιορείτικοι Αντίλαλοι.   (1991).
2.Μουσικόν  Λειτουργικόν  Απάνθισμα.  (2004).
3.Αυτόμελα.  (2006).
4.Τα Μυστήρια του Γάμου, Βαπτίσματος και Νεκρώσιμου Ακολουθίας.  (2009).
5.Καταβασίες.  (2011).
6.Ιεροψαλτικόν  Πηδάλιον.   (2012).


Τα βιβλία κυκλοφορούν εκτός της Κύπρου και σε χώρες του Εξωτερικού, μέσω των Αποδήμων.

Η ΣΧΟΛΗΣχολή Βυζαντινής Μουσικής
ο «Μέγας Βασίλειος»
(1975)
Λευκωσία
Τηλ: 00357-97804442
e-mail: ch.papastephanou@yahoo.gr


      Λειτουργεί με έγκριση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, από το 1975, με Διευθυντή τον Πρωτοψάλτη Χριστόδουλο Παπαστεφάνου.

      Ξεχωρίζει για τους μουσικά καταρτισμένους αποφοίτους της. Η ανωτερότητα της Σχολής αναγνωρίζεται από την προσφορά των σπουδαστών στα Αναλόγια (Ψαλτήρια) της Εκκλησίας, άλλα και από την προτίμηση που τυγχάνουν οι απόφοιτοι της Σχολής στους διορισμούς νέων Ιεροψαλτών στους Ιερούς Ναούς της Λευκωσίας και Προαστίων, αλλά και σε ναούς της υπαίθρου.

      Εκδίδει μουσικά βιβλία που σκοπό έχουν τον καλύτερο  καταρτισμό των Σπουδαστών και άλλων Ιεροψαλτών, άλλα και την διατήρηση της Πατροπαράδοτης Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.

Τα βιβλία κυκλοφορούν και εκτός Κύπρου, μέσω των Αποδήμων. Δέχεται ορθόφωνους σπουδαστές όλων των ηλικιών, μαθητές Γυμνασίου, Σπουδαστές Πανεπιστημίων εργαζόμενους άνδρας και γυναίκας, οικοκυρές και συνταξιούχους.
Απορρίπτονται μόνο οι παράφωνοι.

      Προτιμούνται για την εκμάθηση της Βυζαντινής Μουσικής τα ατομικά μαθήματα. Έχουν διδαχθεί την Βυζαντινή μουσική Ιερείς, μοναχοί, μοναχές, Ιεροψάλτες και άλλοι φιλόμουσοι.